GdNight

GdNight

http://member.healthyd.com/space.php?uid=7296

FUN分享

分享網址、視頻、音樂、Flash:
描述:
您需要先登入才能操作


全部 最新留言

  • 脊醫吳霈慈
    脊醫吳霈慈 2014-09-22 11:43
    GdNight: 本人右手肘一年多前開始未能申直跟住去咗比人拍骨之後可以直返。
    但漸漸之後手掂唔到博頭發覺屈曲有點辛苦。嚴重時出現紅腫,近來已經去咗睇物理治療,治療師話可能
    What did the Physiotherapist do for you?

全部 會員動態