sasa

sasa

http://member.healthyd.com/space.php?uid=53

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 分享

全部 FUN分享


Stay Positive!
(11-19 16:53) sasa講過的說話

全部 最新留言

 • 精神科專科醫生黎大森
  Hi, nice to meet you.
 • HenryChung
  HenryChung 2011-12-13 13:14
  sasa: 你個BLOG好多人睇呀, 希望你繼續分享多D運動資訊啦~~~
  謝謝,但怎麼衡量自己BLOG多不多人看?
 • 精神科醫生張力智
  精神科醫生張力智 2011-12-07 23:35
  sasa: 想請問催眠治療即係咩? WORK唔WORK架???
  催眠可用於心理治療,但其有效性的證據是非常有限的。
  並非所有人都適合催眠,最好是諮詢精神健康專業人員。
 • MaxYeung
  MaxYeung 2011-05-06 10:54
  Hi SaSa
 • Ernest
  Ernest 2011-02-14 17:35
  三眼仔, 估唔到係度見到你!!!!!!!

全部 會員動態