CyrusKit

CyrusKit的BLOG

CyrusKit的主頁 | 查看全部BLOG
自我介紹:
healthyD小編,歡迎讀者來郵查詢:editors@esdlife.com


BLOG分類

塑化劑 Q&A - 影響生殖功能?會致癌?

2018-02-03 14:12
食物有無含塑化劑嘅問題再度引起關注,據食物安全中心嘅調查結果,當中以下4款食品嘅塑化劑含量,超於食安中心「行動水平」嘅數值:

‧大昌食品花生油 - 塑化劑 DEHP 超出1.3倍
‧Sita Olive Pomace Oil - 塑化劑 DEHP 超出1.2倍
‧五糧醇濃香型白酒 - 塑化劑 DEHP 超出百分之八十七
‧金星高糧酒 - 塑化劑 DEHP 超出百分之五十七

不過,食安中心都講咗,就塑化劑攝入量嚟講,與相關嘅安全參考值相距甚遠,大家毋須過份擔心!

【關於塑化劑常見疑問】
Q. 食咗塑化劑,對健康有無影響?
A: 動物研究顯示,「鄰苯二甲酸酯類」塑化劑可被快速代謝,經尿液同糞便排出體外。會否影響健康就視乎塑化劑含量、食用份量、時間長短。只要平均攝入量並非持續超出安全參考值,偶然攝入高於安全參考值嘅份量唔會影響健康。

Q: 會否影響生殖功能?
A: 現時並無有關經膳食攝入「鄰苯二甲酸酯類」塑化劑對人類生殖功能影響嘅研究。

動物研究顯示,齧齒動物如攝入大劑量DEHP(例如按每公斤體重計,每天超過100毫克),會對其睪丸有不良影響。

Q: 會否引起癌症?
A: 目前無關於「鄰苯二甲酸酯類」塑化劑會否令人類患癌嘅數據。

國際癌症研究機構喺2011年指出,導致DEHP喺大鼠或小鼠多個靶組織(例如肝臟和睪丸)引發癌症嘅機理,不排除也會發生在人類身上,於是將DEHP評估為第2B組物質(或可能令人類患癌)。


Q: 塑化劑會否從食物容器遷移到食物?
A: 食物接觸物料(例如聚氯乙烯塑膠)一旦接觸到食物,塑化劑便可能遷移到食物。至於遷移量的高低,則視乎食物接觸物料嘅化學成分、食物類別、接觸時間和溫度而定。一般而言,「鄰苯二甲酸酯類」塑化劑遷移到油性食物嘅份量比非油性食物為高。接觸時間越長、溫度越高,遷移量就越多。
分享 472 次閱讀 | 0 個healthyD評論
請按【讚好】!
讓更多網友天天分享到healthyD的健康快樂資訊。:D

我撐你

  • 撐!
  • 您的頭像會顯示在這裡

Facebook 評論


 

healthyD 評論


您需要先登入才能繼續本操作